top of page

Experiència d'Escenari / Stage Experience

Les assignatures de Taller Coreogràfic (TC) i Pràctica Escènica (PE)  ajudaran l'alumnat a entendre el perquè de la formació rigorosa que requereix la dansa, alhora que els donarà la motivació i el coneixement que necessiten per a seguir treballant amb compromís i esforç.

The subjects of Choreographic Workshop (TC) and Stage Practice (PE) will help students understand the reason for the rigorous training that dance requires, while giving them the motivation and knowledge they need to continue working with commitment and effort.

FOT_9838_edited.jpg

Taller coreogràfic TC

HORARIS I GRUPS / SCHEDULE AND GROUPS

Minis (Elemental 1+2): Divendres/Friday 18:00h - 19:00h

Children (Elemental 3 i JB): Divendres/Friday 19:00h - 21:00h

Junior CdB (F1 JBC i JA): Divendres/Friday 19:00h - 21:00h

Senior CdB (F2 i F3 JBC): Divendres/Friday 18:00h - 21:00h

Youth Ballet: Divendres/Friday 18:00h - 21:00h

FUNCIONAMENT TEMPORADA / SEASON'S PLANNING

Minis:

Prepararan i presentaran 3 peces grupals / 3 group pieces:

1 de Ballet Clàssic

1 de Lyrical / Neoclàssic

1 de Contemporani

Children:

Prepararan i presentaran 4 peces grupals / 4 group pieces:

1 de Ballet Clàssic

1 de Lyrical o Neoclàssic

1 de Repertori

1 de Contemporani

Algunxs ballarinxs seleccionadxs faran, a més, un duet o trio.

Some selected dancers may also prepare a duet or trio.

Junior CdB:

Prepararan i presentaran 5 peces grupals / 5 group pieces:

1 o 2 de Ballet Clàssic

1 o 2 de Lyrical o Neoclàssic

1 de Repertori

1 o 2 de Contemporani

Algunxs ballarinxs seleccionadxs faran, a més, un duet o trio.

Some selected dancers may also prepare a duet or trio.

D'altres ballarinxs seleccionades faran, a més, un solo.

Some other selected dancers may also prepare a solo.

Senior CdB:

Prepararan i presentaran 5 peces grupals / 5 group pieces:

1 o 2 de Ballet Clàssic

1 o 2 de Lyrical o Neoclàssic

1 de Repertori

1 o 2 de Contemporani

Algunxs ballarinxs seleccionadxs faran, a més, un duet o trio.

Some selected dancers may also prepare a duet or trio.

D'altres ballarinxs seleccionades faran, a més, un o dos solos.

Some other selected dancers may also prepare one or two solos.

Youth Ballet:

Prepararan i presentaran 2 solos cada ballarinx.

They'll prepare two solos each.

Algunxs ballarinxs seleccionadxs prepararan, a més, duets i trios o Pas de Deux.

Some selected dancers may also prepare duets, trios or Pas de Deux.

Aquellxs ballarinxs que ho desitgin prepararan i presentaran a més 2 o 3 peces grupals amb lxs sevxs companyxs de Senior CdB.

Those dancers who want to may also prepare 2 or 3 group pieces with their fellows from Senior CdB.

CONCURSOS OBLIGATORIS I VOLUNTARIS 2024/25

MANDATORY AND VOLUNTARY COMPETITIONS 2024/25

Minis, Children, Junior CdB, Senior CdB i membres del YB que facin grupals:

- Capital Dance Vic

- Vila de Blanes

En ambdos casos lxs ballarinxs viatjaran i s'allotjaran  amb les seves families. No hi haurà la possibilitat de fer-ho a càrrec de la companyia.

In both cases the dancers will travel and stay with their families. There will be no possibility of doing it with the staff.

Per a lxs ballarinxs que facin solos, duos, trios o Pas de Deux es plantejarà la participació voluntària a:

For dancers who do solos, duos, trios or Pas de Deux, voluntary participation will be considered in:

- Torrelavega

- Premis Òrbita

- YAGP

- Castellón

- Concurs Elancé

I qualsevol altre que sorgeixi durant la temporada i que pugui resultar interessant per les seves possibilitats o perfil.

En cada concurs es valorarà l'opció de viatjar amb la familia o a càrrec de la companyia segons necessitats.

And any others that arise during the season and that may be interesting for their possibilities or profile. In each competition, the option of traveling with the family or at the expense of the company will be assessed according to needs.

NORMATIVA ESPECÍFICA I PREUS / RULES AND PRICES

Demaneu-ne l'informació a la recepció de l'escola o be per mail a info@edmb.es
Ask for information at the school reception or by email at info@edmb.es

 

Pràctica escènica PE

HORARIS I GRUPS / SCHEDULE AND GROUPS

Minis (Elemental 1+2): Dissabtes/Saturday 12:30h - 14:30h

Children (Elemental 3 i JB): Dissabtes/Saturday 12:30h - 14:30h

Junior CdB (F1 JBC i JA): Dissabtes/Saturday 09.00h - 14:30h

Senior CdB (F2 i F3 JBC): Dissabtes/Saturday 09.00h - 14:30h

Youth Ballet: Dissabtes/Saturday 09.00h - 14:30h

FUNCIONAMENT TEMPORADA / SEASON'S PLANNING

Minis i children:

Prepararan i participaran en 2 produccions annuals:

Una al Nadal (espectacles entre el 20 i el 30 de desembre)

Una  l'estiu (espectacles entre l'1 i el 19 de Juliol)

They will prepare and participate in 2 annual productions:

One at Christmas (shows between December 20 and 30)

One in the summer (shows between July 1 and 19)

 

Junior CdB i Senior CdB:

Prepararan i participaran en 2 produccions annuals:

Una al Nadal (espectacles entre el 20 i el 30 de desembre i mai en dia festiu)

Una  l'estiu (espectacles entre l'1 i el 19 de Juliol i mai en dia festiu)

Col·laboraran en una producció annual amb el Youth Ballet, amb una petita part de participació. Els espectacles seran els mesos d'Abril-Maig i sempre en caps de setmana.

They will prepare and participate in 2 annual productions:

One at Christmas (shows between December 20 and 30)

One in the summer (shows between July 1 and 19)

They will collaborate in one more annual production with the Youth Ballet, with a small part of participation. The shows will be in the months of April-May and always on weekends.

Youth Ballet:

Prepararan i participaran en 3 produccions annuals:

Una al Nadal (espectacles entre el 20 i el 30 de desembre)

Una als mesos d'Abril-Maig

Una  l'estiu (espectacles entre l'1 i el 19 de Juliol)

Participaran en Gales i/o espectacles com a Cia. Convidada

They will prepare and participate in 3 annual productions:

One at Christmas (shows between December 20 and 30)

One in the months of April-May

One in the summer (shows between July 1 and 19)

They will participate in Galas and/or shows as guest company

TIPUS DE PRODUCCIONS / PRODUCION TYPES

Les produccions inclouran com a mínim:

Un full length ballet procedent del repertori clàssic

Un ballet narratiu de nova creació

Un programa mixte que inclogui peces clàssiques, neoclàssiques i modernes/contemporànies adaptades a la realitat actual.

Productions will include at least:

A full length ballet from the classical repertoire

A newly created narrative ballet

A mixed program that includes classical, neoclassical,  modern or contemporary pieces adapted to today's reality.

NORMATIVA ESPECÍFICA I PREUS / RULES AND PRICES

Demaneu-ne l'informació a la recepció de l'escola o be per mail a info@edmb.es
Ask for information at the school reception or by email at info@edmb.es

bottom of page