top of page

Metodología / Methodology

Tot el que necessites saber / All you should need to know

DSC_5422.JPG

Nivells Elementals
Elementary levels

Per a alumnxs fins a 10 anys el Jove Ballet de Catalunya proposa el plà d'estudis de Nivells Elementals de l'Escola de Dansa Marta Bustamante. A través d'aquest programa l'alumnat podrà rebre una formació completa i estructurada que lxs ajudarà a preparar-se adeqüadament per a accedir al la Formació JBC. Per a més informació sobre organització, estructura, horaris i preus feu click aquí.

For students up to 10 years old, the Jove Ballet de Catalunya offers the program of Nivells Elementals studies at the Escola de Dansa Marta Bustamante. Through this program, students will be able to receive a complete and structured training that will help them prepare adequately to access the JBC Training. For more information on organization, structure, schedule and prices click here

Formació JBC
Training program JBC

Estructurat en tres nivells de Formació i dirigit a estudiants a partir de 10 anys, ofereix un plà d'estudis complet i alhora suficientment flexible com per a adaptar-se a la realitat de cada alumnx. Amb una base estrictament clàssica, construeix de manera conjunta el treball tècnic i artístic de lxs alumnxs, i lxs acompanya a través dels anys més importants del seu aprenentatge. A més, els dona l'oportunitat de començar a fer treball escènic de manera regular. Per a més informació premeu aquí.

Structured in three levels of training and aimed at students from 10 years old, it offers a complete and yet sufficiently flexible study plan to adapt to the reality of each student. With a strictly classical base, it jointly builds the technical and artistic work of the students, and accompanies them through the most important years of their learning. Furthermore, it provides the opportunity to start performing stage work on a regular basis. For more information press here.

532A7085.JPG
DSC_1824.JPG
DSC_3380_edited.jpg

Youth Ballet JBC
The Junior Company

Configurat com a programa de postgrau de dos anys de durada, la companyia ofereix alhora els darrers  continguts de la formació, al mateix temps que l'experiència escènica que és requisit indispensable per a accedir a les companyies professionals avui día. Amb 20 places annuals i tres tipus de contractes, lxs ballarinxs seleccionadxs podran preparar-se per a audicions i concursos que lxs ajudin a fer el proper pas en les seves carreres. Per a més informació sobre audicions i funcionament premeu aquí.

Configured as a two-year post-graduate program, the company offers the last and most important part of the training, at the same time as the stage experience that is an indispensable requirement to access the professional companies today. With 20 annual places and three types of contracts, the selected dancers will be able to prepare for auditions and competitions that will help them take the next step into their careers. For more information about auditions and structure press  here.

bottom of page