top of page

JOVE BALLET DE CATALUNYA

Formant professionals i amants de la dansa des de fa més de 21 anys

Els nostres valors

Al llarg d'aquests anys d'experiència hem crescut, hem apres, i sobretot hem defensat per damunt de tothom la nostra manera d'entendre la dansa i la docència. Som conscients de que moltes vegades el nostre sector potencia uns valors que no compartim, i per això considerem essencial fer-vos saber quina és la nostra manera de treballar i enfocar el procés d'aprenentatge de l'alumnat.

1. Ajudar a créixer @ls ballarin@s en un entorn rigoros i exigent, però alhora respectuós amb l’esser humà que son; potenciar valors com l’autoconeixement, l’acceptació personal, la correcta identificació i gestió de les propies emocions i la frustració, i donar-l@s eines per a enfrontar-se al món amb una major fortalesa de caràcter i respecte envers a ell@s mateix@s. Ensenyar a treballar desde l’autonomia, l’autodisciplina, el treball en equip, la presencia escènica, el respecte envers el públic i l’escenari i la superació dels límits personals.

2. Assegurar que cadascun@ de l@s nostr@s ballarin@s te una relació sana amb si mateix@, amb el seu cos, amb les seves possibiltats i la realitat del món de la dansa professional (en cas que sigui la seva voluntat intentar accedir-hi); intentar que estiguin preparad@s a nivell psicologic i físic per a evitar lesions i/o transtorns o problemes psicològics derivats d’una mala comprensió de determinades parts del món adult. La seva salut ha d’estar per davant de tot.

3. Incentivar @ls alum@s a fer un treball diari exigent i constant, a través d’una motivació intrínseca, recolzada per un acompanyament actiu però que reforci la seva propia voluntat de millora.
Respectar el moment maduratiu de cadascun@ de l@s alumn@s, tant a nivell físic com a nivell intelectual, emocional i cognitiu. Ensenyar-l@s a entendre i acceptar l’importància del procés i el valor de la paciència.

4. Complementar la formació d@ls jov@s estudiant@s de dansa, aportant una experiència d’escenari més completa i ajudant-los a créixer dins l’entorn d’una companyia professional per tal d’evitar sorpreses posteriors. Fer servir aquesta experiència com a eina de motivació i creixement personal.

5. Donar als membres de la Companyia del Jove Balet de Catalunya l’oportunitat d’experimentar una gran diversitat de llenguatges coreogràfics, de manera que es puguin convertir en artistes més solvents i multidisciplinars, preparad@s per al món actual.

6. Posar i exposar @ls ballarin@s davant el públic i/o el jurat, i ajudar-l@s a acceptar la diversitat d’opinions i criteris al respecte de la pròpia feina, alhora que aprenen a valorar la dels altres. Aquest punt va especialment dirigit al moment en que hagin de fer audicions i/o presentar-se a proves/castings per a accedir a possibles feines.

7. Ensenyar @ls nostres alumn@s a estimar la dansa, sempre des d’una vessant positiva, amb una dosi equilibrada de veritat i amor. No enganyar creant falses expectatives, no potenciar la creença de que existeixen dreceres que escurcen/faciliten el camí, no fomentar l’estrellisme i sobretot no tallar ales ni llibertats.

8.Empoderar a cad@ alumn@ amb la seva propia personalitat i individualitat, acompanyant-l@s en el camí de créixer, donant-l@s espai per a desenvolupar-se lliurement com a human@s alhora que entenen i respecten els cànons que regeixen un art (de vegades una mica arcaic) com és el ballet clàssic.

bottom of page