top of page

El nostre equip / Our team

T'acompanyem fins a que puguis volar solx / We'll accompany you until you can fly by yourself

9A8A6656-Edit-Edit.jpg

Graduada en "Metodología de la danza Clásica"

Conservatorio Superior María de Ávila (Madrid)

Professional Diploma Benesh Movement Notation

The Benesh Institute (Londres)

RAD Teaching Certificate

Royal Academy of Dance (Londres)

Jurat internacional en competicions de dansa (Israel, Portugal, Italia, Sudáfrica, Pekin...)

Marta Bustamante, Fundadora i Directora / Founder and Director

Ballet Open Class Monday, Wednesday, Friday, Private classes & Official Choreographer

 

"Enamorada de la música, veig la dansa com la seva conseqüència més lògica i natural. No entenc l'una sense l'altra.

Gaudeixo infinitament del procés d'ajudar a créixer els meus alumnes, acompanyant-los de la mà fins que son capaços de caminar per sí mateixos; i m'agrada que puguin fer-ho sentint que conèixen i dominen totes les eines que el seu cos (i el seu cervell!) els ofereixen per tal de poder crear il·lusions a través del moviment.

Ensenyo des d'el respecte cap a l'alumne i des de la veritat; no m'agraden les dreceres ni les falses promeses d'èxit ràpid i efímer. M'importa més la persona que hi ha a dins de cada cos, que el ballarí en qui podría convertir-se.

Els alumnes em diuen que sóc una autèntica mama-pato amb ells; i francament, no ho puc ni ho vull evitar!"

"In love with music, I see dance as its most logical and natural consequence. I don't understand one without the other. ​

 

I infinitely enjoy the process of helping my students grow, accompanying them by the hand until they are able to walk on their own; and I like that they can do it feeling that they know and master all the tools that their body (and brain!) offers them in order to be able to create illusions through movement. ​

 

I teach from a huge respect for the student and from the truth; I don't like shortcuts or false promises of quick and fleeting success. I care more about the person inside each body than the dancer they might become. ​

 

The students tell me that I am a real mummy-duck with them; and frankly, I can't and won't help it!"

Professorat / Teaching board

bottom of page