top of page

Sobre nosaltres / About us

Paciència, exigència, veritat i amor. / Patience, exigence, truth and love.

La nostra història comença al setembre de 2001, i des de llavors no hem deixat d'ensenyar a centenars de joves a estimar la dansa. Tenim l'inmensa sort i orgull de poder dir que moltxs de lxs nostres ex-alumnxs es dediquen avui professionalment al món de la dansa, però el que ens provoca encara més satisfacció és saber que tothom qui ha passat pel JBC és unx apassionadx de l'art de ballar. Independentment del que facin com a professió, el seu vincle amb nosaltres i amb la dansa roman intacte i creix amb els anys. Aquest és el nostre tresor més preuat.

Our story begins back in September 2001, and since then we haven't stopped teaching houndreds of youngsters how to love dance. We are both lucky and proud to know that lots of our ex-students are dance professionals nowadays, but if there is something that makes us really satisfied is the fact that everyone who has been at JBC is a passionate lover of the art of dance. NO matter what they do as a profession, their link with us and with dance remains intact and grows as years go by. This is our most beloved treasure.

3W0A5809.JPG
DSC_9125 copia_edited.jpg

La història / Our history

Fundat  per la seva Directora Marta Bustamante al setembre de 2001, neix com a companyia juvenil de formació adreçada a ballarinxs que vulguin fer de la dansa la seva professió en el futur. Preten donar a lxs sevxs integrants una formació rigorosa, seriosa i estructurada, així com l’aprenentatge tècnic i artístic que necessiten per a integrar-se dins el món professional (ja sigui com a interprets o be com a docents i/o coreògrafxs o d'altres professions relacionades).​ 

 

A més, ofereix de manera complementaria formació sobre el funcionament d’una companyia professional, tant en quant a la preparació d’espectacles com a la participació en events i concursos semblants a les audicions a les que hauran de presentar-se més endavant en la seva carrera. Aquesta part de la formació correspon a les assignatures de Taller coreogràfic/ pràctiques escèniques (en endavant TC/PE) que es duen a terme els divendres i els dissabtes, i que estan obertes tant a alumnxs que participin a la formació entre setmana i/o alumnxs que vinguin de fora, sempre i quant resultin acceptadxs a través de l’audició pertinent. Es tracta de la Companyia del Jove Ballet de Catalunya

 

Des de la temporada 2022-2023 el JBC creix i afegeix el projecte del Youth Ballet JBC com a companyia semi-professional de caire internacional, amb la qual preten emplenar el buit que existeix per als alumxs graduadxs de dansa entre les companyies professionals i l’entorn d’escola, donant-lxs l’oportunitat d’ampliar els seus coneixements i sobretot l’experiència curricular que necessiten per a poder accedir al següent pas en les seves carreres.

 

 

Founded by its Director Marta Bustamante in September 2001, it was created as a youth training company aimed at dancers who wanted to make dance their profession in the future. 

It intended to provide its members  with rigorous, serious and structured training, along with the technical and artistic learning that they need to integrate into the professional field (and continue as interpreters or as teachers and/or choreographers or other related professions).​

 

In addition, it offered complementary training on the functioning of a professional company, both in terms of preparing shows and participating in events and competitions similar to auditions to which they are expected to present themselves later on in their career. This part of the training corresponds to the Choreographic Workshop/Scenic Practices subjects (from now on TC/PE) which are due fridays and saturdays, and which are open to both students who participate in the training between weekdays and/or or students who come from abroad, as long as the results are accepted through the relevant audition. It is owned by the Companyia del Jove Ballet de Catalunya

 

Since the 2022-2023 season, the JBC has created and added the Youth Ballet JBC project as a semi-professional company of international interest, whith the aim to fill the gap that exists for the graduating dance students among the companies. professionals and the school environment, donors the opportunity to expand their knowledge and, above all, the curricular experience they need to be able to access the next step in their careers.

bottom of page